Biuletyn Informacji Publicznej
 Informacje ogólne
 Status prawny
 Przedmiot działalności
 Organy i osoby sprawujące w Spółce funkcje
 Organizacja
 Struktura własnościowa
 Majątek Spółki
 Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
 Instrukcja korzystania ze strony BIP
 Redakcja
 Rejestr zmian
 Serwis internetowy OTBS
Liczba odwiedzin:
 • serwisu : 79
 • strony : 68
 •  
    Biuletyn Informacji Publicznej OTBS

  Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
  ul. Berka Joselewicza 1
  07-410 Ostrołęka

  Prezes Zarządu
  Grzegorz Głażewski


  Główny Księgowy
  Iwona Najs

  ----------------------------------------------------------------------------------------

  Sekretariat
  fax 0-29 76-50-504
  e-mail poczta@otbs.com.pl   
   

  | Informacje ogólne | Status prawny | Przedmiot działalności | Organy i osoby sprawujące w Spółce funkcje | Organizacja | Struktura własnościowa | Majątek Spółki | Ponowne wykorzystanie informacji publicznej |