Biuletyn Informacji Publicznej
 Informacje ogólne
 Status prawny
 Przedmiot działalności
 Organy i osoby sprawujące w Spółce funkcje
 Organizacja
 Struktura własnościowa
 Majątek Spółki
 Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
 Instrukcja korzystania ze strony BIP
 Redakcja
 Rejestr zmian
 Serwis internetowy OTBS
Liczba odwiedzin:
 • serwisu : 79
 • strony : 887
 •  
    Organy i osoby sprawujące w Spółce funkcje

  Zgromadzenie Wspólników
  Zarząd
  Rada Nadzorcza

  Zarząd
  Prezes Zarządu - Grzegorz Głażewski
  Wiceprezes Zarządu - Elżbieta Szewczyk-Ziegler

      
   
  Rada Nadzorcza
  1. Krzysztof Andrzej Strzyżewski - przewodniczący,
  2. Cezary Stanisław Bakuła - członek,
  3. Magdalena Krzysztofińska - członek
   
   

  | Informacje ogólne | Status prawny | Przedmiot działalności | Organy i osoby sprawujące w Spółce funkcje | Organizacja | Struktura własnościowa | Majątek Spółki | Ponowne wykorzystanie informacji publicznej |