Biuletyn Informacji Publicznej
 Informacje ogólne
 Status prawny
 Przedmiot działalności
 Organy i osoby sprawujące w Spółce funkcje
 Organizacja
 Struktura własnościowa
 Majątek Spółki
 Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
 Instrukcja korzystania ze strony BIP
 Redakcja
 Rejestr zmian
 Serwis internetowy OTBS
Liczba odwiedzin:
 • serwisu : 79
 • strony : 958
 •  
    Organizacja

  Organizację Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. określa Uchwała Nr 13/2020 Zarządu Ostrołęckiego TBS Spółka z o.o. w Ostrołęce z dnia 12 maja 2020 roku

  Władzami spółki są:
  1) Zgromadzenie Wspólników,
  2) Rada Nadzorcza,
  3) Zarząd Spółki.

  Strukturę organizacyjną spółki określa schemat organizacyjny. W skład spółki wchodzą:
  Prezes Spółki
  Główny Księgowy
  Wydział Eksploatacji Zasobów Mieszkaniowych
  Wydział Konserwacji Instalacji
  Wydział Administracji i Usług
  Wydział Obsługi Spółki i Mieszkańców
  Zakład Unieszkodliwiania Odpadów
  Wydział Inwestycji, Remontów i Zamówień Publicznych
  Dział Księgowo-Ekonomiczny
  Samodzielne Stanowisko ds. Pracowniczych
  Samodzielne Stanowisko ds. Windykacji
  Samodzielne Stanowisko ds. BHP

   
   

  | Informacje ogólne | Status prawny | Przedmiot działalności | Organy i osoby sprawujące w Spółce funkcje | Organizacja | Struktura własnościowa | Majątek Spółki | Ponowne wykorzystanie informacji publicznej |