Biuletyn Informacji Publicznej
 Informacje ogólne
 Status prawny
 Przedmiot działalności
 Organy i osoby sprawujące w Spółce funkcje
 Organizacja
 Struktura własnościowa
 Majątek Spółki
 Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
 Instrukcja korzystania ze strony BIP
 Redakcja
 Rejestr zmian
 Serwis internetowy OTBS
Liczba odwiedzin:
 • serwisu : 79
 • strony : 1066
 •  
    Status Prawny

  Forma prawna
  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiadająca osobowość prawną.

  Utworzenie i rejestracja Spółki
  Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Ostrołęce zostało utworzone na podstawie Uchwały Nr 205/XXXV/97 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 27 lutego 1997 roku.
  W dniu 19 maja 1997 roku został podpisany akt notarialny zawiązania Spółki
  (Rep. A-4379/97). Założycielami Spółki są:
  · Miasto Ostrołęka,
  · Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z
  o.o.
  · dwie osoby fizyczne
  Od listopada 2000 roku jedynym udziałowcem w Spółce jest Miasto Ostrołęka.
  Spółka została zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy V Wydział Gospodarczy w Ostrołęce w dniu 16 lipca 1997 roku pod numerem RHB - 821. Działalność Spółka rozpoczęła od 1 sierpnia 1997 roku.
  W dniu 16 listopada 2001 roku Spółka została przerejestrowana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 52950 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy Sąd Gospodarczy XXI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.

  Kapitał Spółki
  Kapitał zakładowy spółki wynosi - 39.736.500 zł
   
   

  | Informacje ogólne | Status prawny | Przedmiot działalności | Organy i osoby sprawujące w Spółce funkcje | Organizacja | Struktura własnościowa | Majątek Spółki | Ponowne wykorzystanie informacji publicznej |